Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Injektering

Injektering

Ny bärkraft till förlorad konstruktion.

Injektering återskapar förlorad konstruktion vid sprickbildning i fasader och husgrunder. Med konstruktiv cementinjektion och epoxyinjektering tätar vi sprickor samt reparerar skadade byggnader och byggnadsdelar. Vid vattenläckage kan polyuretaninjektering vara lösningen.

Kontakta oss så återskapar vi såväl design som funktion.

Thomas Landin

Arbetsledare Industri

Mobil: 070-652 11 43

E-post