Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Industriservice

Industriservice

Teknisk service och underhåll från golv till tak.

Förebyggande underhåll och service kan ge lägre underhållskostnader och minska risken för akuta fel på fastigheten. Med specialkompetens inom betong, trä, tak och plåtarbeten utför vi teknisk service från golv till tak. Med egen personal och egna maskiner bidrar vi till lägre totalkostnader i projekten.


Vi erbjuder serviceavtal för kontinuerligt underhåll av industribyggnader.

Kontakta oss för professionell fastighetsservice med ett helhetsåtagande.

Ulrik Forsberg

VD och ägare

E-post