Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Byggservice

Byggservice

Effektiva byggprojekt i alla kategorier.

Rätt utformad blir byggprocessen kostnadseffektiv samt leveranssäker och samarbetet smidigt. Det handlar om ansvar och trygghet i alla projekt, oavsett om det gäller ett fritidshus, ett hotell eller en industribyggnad.

Vi utför alla slags byggnadsuppdrag inom ny-, om- och tillbyggnad samt renovering. Kontakta oss för en byggprocess där du upplever att jobbet bara flyter på.

Olle Sköld

Arbetschef Bygg

E-post