Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Betonghåltagning-Rivning

Betonghåltagning/Rivning

Modern teknik för håltagning som kräver hårda tag.

Framgångsrik håltagning i betong och andra hårda material kräver sin man. Vår personal har gedigen kunskap om materialets egenskaper, lång erfarenhet och tillgång till en modern maskinpark. En kombination som garanterar betonghåltagning med precision och väl utförda rivningsarbeten.

Med arbetssätt som omfattar minimal deponi, separerering av betong och återvinning verkar vi för en hållbar miljö.

Kontakta oss för håltagning och rivning av betongkonstruktioner.

Kenneth Åhlin

Arbetsledare Industri

E-post