Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

SCA Underhållsavtal

Underhållsavtal ger bättre koll på kostnadsflödet.

Bekab sköter en stor del av underhållet, från källare till tak, på SCA Östrand/Ortvikens pappersbruk. Kunden håller i taktpinnen och avropar tjänster vid behov. Få beställare i SCA:s organisation och en personlig kontakt hos Bekab ger bättre koll på kostnadsflödet och en mer effektiv fastighetsförvaltning. Målsättningen är att uppnå en lägre totalkostnad.

Läs mer om industriservice.

Ulrik Forsberg

VD och ägare

E-post