Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

MittSverige Vatten

Betongfast underhållsavtal.

Underhållsavtalet med MittSverige Vatten omfattar i huvudsak betong- och takarbeten. Vi utför underhåll och renovering av bland annat reningsverk, sedimenteringsbassänger, pumpstationer, vattentorn och biogasanläggningar.

Läs mer om tätskikt och injektering.

Ulrik Forsberg

VD och ägare

E-post