Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Industrifastighet Nacksta

Nybyggnad i populärt område

Nacksta industriområde är inne i en expansiv fas då många företag väljer att etablera sig där. På uppdrag av Wifsta Manufaktur AB uppförde Bekab en industrifastighet med fokus på design.

Olle Sköld

Arbetschef Bygg

E-post