Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Domkyrkan i Härnösand

Domkyrkan i Härnösand

Blomstrande takbeläggning när Domkyrkan ger plats för fler.

När Domkyrkan i Härnösand stod inför en utbyggnad lades tonvikten på att återskapa befintlig arkitektur och hitta lösningar inom ramverket för K-märkta byggnader. Bekab:s uppdrag var rivningsarbeten, håltagning, betongsprutning, murförstärkning och koppararbeten. För tätskiktsarbeten stod vår samarbetspartner Jitab.

En takbeläggning av sedumväxter gör projektet unikt. Levande växtlighet på tak är en ökande trend med egenskaper som är både energieffektiva och bra för miljön.

Olle Sköld

Arbetschef Bygg

E-post