Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Referenser

Här presenterar vi ett urval av projekt som vi och våra kunder är nöjda med. Välkommen att ta del av utmaningar, styrkor, materialval och smarta lösningar.

Utvalda referenser

Trångfors Kraftverk, Skålandammen
Temperaturskillnader ställer till problem.

Industrifastighet Nacksta
När fokus ligger på design.

Södra Berget Hotell & Resort
Bowling på hög höjd.

Domkyrkan i Härnösand
Blomstrande takbeläggning när Domkyrkan ger plats för fler.

SCA Underhållsavtal
Underhållsavtal ger bättre koll på kostnadsflödet.

Holms Säteri
Återskapande av historiska värden när taket får ett lyft.

MittSverige Vatten
Betongfast underhållsavtal för våra anläggningar.

Ågläntan Bistro, Bar & Café
En annorlunda nybyggnation.

SCA Ortviken
Utlastning

Ulrik Forsberg

VD och ägare

E-post