Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Hotellet kväll 50

Södra Berget Hotell & Resort

Hotellet tar höjd med flott entré.

Södra Berget Hotell & Resort i Sundsvall har förberett sig för ännu fler gäster och byggt en ny flott entré.  Även en befintlig bowlinghall har fått en utbyggnad och Bekabs arbete sker löpande i gott samarbete med hotellets ägare.

Uppdraget omfattar allt från sprängning till grund samt konstruktion av tak och väggar både invändigt och utvändigt.

Entrén och bowlinghallen stod färdiga våren 2015.

 

 

Olle Sköld

Arbetschef Bygg

E-post