Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Mitt i Åre

Stugbokning och hotell utan takdropp.

I vinterparadiset Åre kan vädret tidvis vara hårt. Detta har visat sig i Hotell Åre torg, som är beläget i gamla ICA:s lokaler vid Åre torg. Där har man haft problem med inträngande vatten från parkeringsdäcket ovanför.

BEKAB har tillsammans med systerbolaget JITAB fått uppdraget att byta det inbyggda tätskiktet i konstruktionen. Detta innebär att vi river bort befintlig övergjutning, byter brunnar, lägger nytt tätskikt, ny effektiv isolering  och gjuter en ny köryta. Detta innebär att vi även byter all plåtbeslagning.

Jobbet påbörjades i mitten på Augusti och kommer att slutföras under November månad.

 

 

 

 

Olle Sköld

Arbetschef Bygg

E-post