Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

SCA Ortviken

SCA Ortvikens pappersbruk

Plåtarbete med bärkraft för en ljusare framtid.

Bekab har på uppdrag av SCA Ortvikens pappersbruk ansvaret för plåtarbete och betonghåltagning när konstruktionen av ett nytt blekeri tar form. Projektet ”Bright future” pågår under större delen av 2012.

Olle Sköld

Arbetschef Bygg

E-post