Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Bakgrund

Fyrtio år i branschen ger en stark stomme.

Bekab grundades 1974 och ingår i Mittnorden Holding Gruppen tillsammans med Jitab. Med nästan fyrtio års erfarenhet av branschen är vi i dag ett komplett industri- och byggföretag med bred kompetens vad gäller allt från byggnadsställningar, betongrenoveringar och byggnadsplåtslageri till kompletta hallbyggnader.

Ulrik Forsberg

VD och ägare

E-post