Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete utgör grunden för ständig förbättring.

Bekab strävar efter ständig förbättring gentemot företagets kunder med ett aktivt kvalitetsarbete. Vi arbetar med Smart kvalitetsledningssystem som bygger på de internationella standarderna (ISO).

Kvalitetspolicy Bekab

Hög kvalitet bidrar till ökad lönsamhet och trygghet för våra kunder och anställda. Våra medarbetare ska vara kompetenta, engagerade och ha kunden i fokus. Vår gemensamma kvalitetspolicy är att genomföra uppdragen med högsta kvalitet för att uppfylla kundens krav och förväntningar. Målet är att vi ska vara den självklara leverantören.

Kvalitetsledningssystemet hos Björcks Entreprenadkonsult AB, Bekab, har granskats med avseende på:

 1. Kvalitetspolicy
 2. Kvalitetsanalys med bedömning av nuläge
 3. Kvalitetsorganisation inklusive ansvarig
 4. Rutin för ledningens genomgång
 5. Avslutade, pågående och planerade handlingsplaner
 6. Säkerställande av företagets behov av kompetens
 7. Säkerställande av kunders krav och förväntan inklusive reklamationshantering
 8. Rutin för kontroll av order och avvikelser
 9. Granskning av inköp och leverantörer
 10. Ekonomi och informationsrutiner
 11. Rutin för lagring av dokument och data

Ovanstående delar är aktuella och fungerande. Kvalitetsledningssystemet bedöms vara i drift och bidrar till ständig förbättring gentemot företagets kunder.

Ulrik Forsberg

VD och ägare

E-post