Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

Affärsidé, vision
och fokusområden

Affärsidé

Vi ska ligga i framkant inom respektive verksamhetsområde.

Vision

Vi ska vara ledande inom respektive verksamhetsområde med god lönsamhet för att skapa trygghet och delaktighet.

Fokusområden

  • Utveckla kompetensen hos våra medarbetare genom kontinuerlig utbildning.
  • Utveckla vårt samarbete med kunder och leverantörer.
  • Investera i nya maskiner och verktyg av hög standard.

Ulrik Forsberg

VD och ägare

E-post