Partner inom bygg och industriunderhåll.
Kontakta oss för ett lönsamt samarbete 060-58 37 90.

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4

Färdigställda projekt

Nyproduktion Fjällhus

Arbetssätt

Byggprocesser där du upplever att jobbet bara flyter på.

Miljö

Bekab verkar för en långsiktigt hållbar miljöutveckling.